คำนิยม

Jimi The Coach และสถาบันฝึกทักษะการโค้ช Thailand Coaching Academy (TCA) ขอขอบคุณบุคลากรจากทุกสาขาอาชีพ ในการการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ทักษะไลฟ์โค้ช สู่สาธารณชน “คลิกเพื่ออ่าน