สมาชิก

ยินดีต้อนรับสู่การเป็นสมาชิก “TCA Member" ของสถาบัน Thailand Coaching Academy (TCA) โดย Jimi The Coach เพื่อสิทธิพิเศษที่จะนำคุณไปสัมผัสและศึกษาทักษะ “ไลฟ์โค้ช” และศาสตร์ “Neuro – Linguistic Programing (NLP)” ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้จากกลุ่มผู้ศึกษาและสำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรจาก TCA ซึ่งเป็นทักษะที่สามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเองของแต่ละคนออกมาให้ปรากฏและใช้ในการดำรงชีวิต ในการก้าวไปข้างหน้า และในการเผชิญกับอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น ทั้งในชีวิตการงานและชีวิตส่วนตัวในแต่ละวัน คลิกเพื่อดูรายละเอียด